Tarieven


Kennismaking en intake zijn kosteloos en vrijblijvend. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen!

Wij werken bij voorkeur tegen een vaste vergoeding voor een vooraf gedefinieerde opdracht. Dit ter voorkoming van open einden c.q. verrassingen voor u achteraf.

Onze tarieven zijn laagdrempelig voor ondernemers en altijd in een goede verhouding tot de geleverde kwaliteit en toegevoegde waarde (kosteneffectief).


Algemene Voorwaarden


Op alle aanbiedingen van Nino Obbes Bedrijfsontwikkeling zijn haar Algemene Voorwaarden d.d. 24 augustus 2015 van toepassing.