Een vooruitstrevende aannemer met een jarenlange, leidende positie in Nederland op het gebied van advies, ontwerp, aanleg, onderhoud en beheer van warmte/koude netten en systemen, speelt optimaal in op de energietransitie (van gas los) en biedt (opkomende) energiebedrijven een (totaal-)oplossing voor hun uitdagingen.

De ondernemers benaderden ons voor begeleiding bij het toekomstbestendig maken c.q. herijken van hun strategie (van vijf jaar geleden), het vertalen hiervan naar de ontwikkeling van de organisatie en een roadmap die leidend is voor de sturing van het bedrijf op hoofdlijnen gericht op het gedoseerd en het daadwerkelijk realiseren van de geformuleerde missie, doelen en ambities.

Aan de hand van onze eigen - in de praktijk aantoonbaar succesvol gebleken - methode 'Strategisch Bedrijfsplan in 5 stappen' hebben wij deze opdracht samen met de ondernemers aangepakt.

Na Stap 1 ‘Doorlichten Markt/Bedrijf’, hebben wij in Stap 2 ‘Strategie bepalen’ samen met de ondernemers het strategisch kader geschetst (missie, visie, kernwaarden, ambities, portfolio- en groeistrategie) en de geformuleerde strategische doelen vertaald naar te bereiken resultaten, waarde voor afnemers-stakeholders, inrichting interne processen en vaststellen benodigde organisatie, mensen, middelen en (informatie-systemen). Voorgaande resulteert in een Strategy Map op 1 A3. Stap 3 ’Organisatie vormgeven’ hebben de ondernemers zelf verder opgepakt. Stap 4 ‘Financieel Plan’ hebben wij in het kader van een Indicatieve Bedrijfswaardering samen met de ondernemers op hoofdlijnen opgesteld. In Stap 5 ‘Roadmap opstellen’ zijn de beslissingen en maatregelen in de tijd uitgezet in een Road map op 1 A3.

Quote van de ondernemers: “Samen met Nino Obbes gingen wij naar de essentie van onze business. Met de Strategy & Roadmap (op 1 A3) hebben wij een instrument in handen om de strategie in de dagelijkse praktijk te realiseren”