Via onze relatie ABN AMRO Bank (Amsterdam) zijn wij in contact gekomen met de ondernemer achter één van de meest vooruitstrevende en vakbekwame bedrijven in de glasbranche in Nederland. Het bedrijf heeft al meer dan 1.700 glas in lood restauratiewerken uitgevoerd, waaronder veel spraakmakende glasobjecten van monumentale waarde. Daarnaast heeft het bedrijf een kunstenaarsatelier (waar met vele gerenommeerde kunstenaars wordt samengewerkt) en een groothandel die wereldwijd glas (-bewerkingsproducten) inkoopt en in de Benelux verkoopt. Door ingrijpende wijzigingen in subsidies/financiering van restauraties, als gevolg van de economische crisis, werd het bedrijf genoodzaakt ingrijpend te reorganiseren. Wij begeleiden de ondernemer bij het ombuigen van de situatie en het pro-actief onderhouden van contacten met belanghebbenden.

Onze toegevoegde waarde bestaat uit het begeleiden van de ondernemer bij:

  • Het doorlichten van de verschillende product-/marktcombinaties van het bedrijf
  • Het doorlichten van de financiële situatie van het bedrijf, onder andere middels benchmarking
  • Het maken van strategische keuzes (waarom en waarmee biedt het bedrijf toegevoegde waarde, waar kan het bedrijf het beste in zijn/worden, wat wel/niet doen)
  • Het herinrichten van het bedrijf (in welke vorm kan het bedrijf overleven en de toekomst in)
  • Het bepalen van personele maatregelen (sanering personeelsbestand, ontslag)
  • Het optimaliseren van het cashflow management (voorraden, debiteuren, crediteuren)
  • Het opstellen van een professioneel financieel plan (prognose resultaten, balansen, liquiditeit) vanuit verschillende scenario's
  • Het pro-actief onderhouden van contacten met de bankier en onder andere de belastingdienst
  • Het aantrekken van additioneel kapitaal bij (informele) financiers
  • De bedrijfsvoering in hectische omstandigheden

Quote van de klant: "Nino Obbes helpt ons het vertrouwen van de belanghebbenden in ons bedrijf te behouden"