Een overname is een ingrijpend proces, zeker als de aandeelhouders er beide anders in staan en tevens familie zijn

Onlangs werden wij door een van de aandeelhouders van een industrieel bedrijf benaderd om een door een potentiële koper voorgestelde aandelentransactie op hoofdlijnen te beoordelen en te adviseren over de aanpak van de verdere onderhandelingen met de potentiële koper en de manier om met de mede-aandeelhouder (een familielid) op 1 lijn te komen. Dit laatste werd bemoeilijkt door uiteenlopende visies over de waarde van het bedrijf, een reële koopprijs, de gewenste inhoud/condities van een transactie en het recht doen aan de belangen van betrokken management/medewerkers (waaronder familieleden).

 Onze begeleiding bestond uit:

  • Het analyseren/beoordelen van de markt/het bedrijf;
  • Het houden van interviews/besprekingen met de opdrachtgever en zijn familie;
  • Het verrichten van een indicatieve bedrijfswaardering;
  • Het analyseren/beoordelen van de voorliggende documenten en correspondentie met betrokkenen;
  • Het opstellen van een discussiestuk met een onderhandelingsstrategie/-tactiek voor bespreking met de opdrachtgever en zijn familie;
  • Het voeren van enkele besprekingen met de andere aandeelhouder, zijn adviseur en de opdrachtgever met als doel een gezamenlijk standpunt naar de potentiële koper in te nemen;
  • Het voorbereiden/analyseren/beoordelen van de concept afspraken en koopovereenkomst.